Priser

Prisen i 2023

Vores pris           Kr 9.000,00

Tilskud              Kr 6.657,00

Egenbetaling kr. 2343,00

Pladsen betales månedsvis forud i 12 mdr. Tilskudet udbetales pt. månedsvis bagud.
Beløbet skal være indsat på vores konto senest den 1. i måneden.
Hvis beløbet ikke er modtaget kan vi nægte at modtage barnet.


I sparer i kr. 8496,- kr årligt i forhold til pasning i kommunal dagpleje og 17.328,- kr i forhold til vuggestue


Opsigelse
En skriftlig opsigelse skal udarbejdes og underskrives af forældre og den
private børnepasser, med 1 måneders varsel til den sidste hverdag i en måned, i de efterfølgende måneder betales som normalt. 


- Man kan ikke opsige sin plads pr. 1 juli da dette er vores feriepenge

- Pasningsaftalen kan opsiges med et kortere varsel,
hvis både forældre og børnepasseren er enige herom.

- Misligholdt pasningsaftale kan opsiges med dags
varsel, af den private dagplejer.

- Pladsanvisningen skal orienteres om opsigelse for at
få barnet gjort aktivt søgende på den kommunale
optagelsesliste til kommunale dagtilbud.

obs... vi opkræver reservationsgebyr på kr. 2000,- for at reservere plads, dette beløb fratrækkes 1. betaling. Derved er jeres barn 100% sikker på en plads og så undgår vi som at stå med afmelding på en plads som måske har været reserveret i flere måneder

Nyeste kommentarer