Vi vægter den motoriske udvikling højt, da vi ved hvor stor en indflydelse det har på børns indlæringsevne. Derfor er hverdagen hos os præget af motoriske udfordringer, som udleves igennem leg og fantasi.

Vi giver børnene tid til at fordybe sig i legen og prioriterer dette højt, da legen udvikler fantasi og kreativitet. Igennem legen lærer de noget om dem selv og deres omverden. 

Vi vægter naturen og ude livet højt, derfor vil vi hver dag være ude enten på legepladsen eller på marken, engen eller grøftekanter. Her vil vi undersøge naturen. Der vil være tid til små udfluter hvor vi f.eks vil besøge en bondegård med køer eller ture i skoven.  

Hos os er tryghed alfa og omga, og børnene vil være i centrum i en aktiv og spændende hverdag, hvor børnenes forskellige alderstrin bliver tilgodeset. Dette gør vi via stabile rammer, faste rutiner og ved at tilrettelægge dagen således at den bliver udfordrende og spændende

Ved at børnene hjælper til med f.eks. oprydning af legetøj, borddækning og tage tøj på, giver det børnene små succes oplevelser. derfor bruger vi tid på at lære børnene ting, såsom at:


# Selv at løse små konflikter.
# Behandle mennesker, dyr og ting ordenligt og venligt.
# Færdes i naturen med respekt.
# Selv at tage sko og tøj på.
# Holde bordskik.
# Rydde op efter sig selv.

Vi ønsker at skabe et åbent og ærligt samarbejde i et trygt miljø, hvor det er rart at være. både for børn og voksne.
Desuden sender vi gerne en sms, hvis et barn bliver ked af det, når det afleveres. 

Vi er her når mor og far de går – vi giver dig tryghed og forstår – vi følger dig i stort og småt og sørger for at du har det godt – 

Privat pasning er en del af fritvalgs-ordningen.

- En privat børnepasser er ansat af forældrene. Så I vælger mig/os og vi vælger jer. Dette er helt sikkert en god basis for et godt samarbejde om jeres barn.

- Det er billigere for forældrene at vælge privat børnepasser fremfor en kommunal dagpleje. Hos os sparer i ca. 8496,- kr for en 45 timer plads. Der ydes tilskud til de private børnepasser. I Kolding kommune 75 % af beløbet

- Private børnepassere er godkendt af kommunen som løbende holder tilsyn med dagplejen og som kan henvise til hvor vi kan få hjælp ved f.eks. sproglige eller motoriske problemer. Godkendelsen sker på samme vilkår som en kommunal dagplejer.

- Private børnepassere betaler selv for alt deres udstyr som barnevogn, klapvogn, legetøj, mad, frugt, udflugter/ transport.

- Private annoncere selv efter børn, da de ikke bliver tildelt en pladsanvisning.

- Private børnepassere har stor fleksibilitet mht. åbningstider og aktiviteter m.m.

- Forældrene har stor medindflydelse på hvad den private børnepasser fortager sig med børnene.


- Privat pasning er en tryg ordning. Børn har tæt kontakt til den private børnepasser, og hverdagen er stille og rolig. Smitterisikoen i privat pasning er mindre end i kommunal da vi ikke har gæstebørn.

Den private børnepasser kan tilrettelægge hverdagen helt på børnenes præmisser og har alle forudsætninger for at skabe en hyggelig dag - med 4-5 glade og tilfredse børn eller 9-10 i en stor pasningsordning

Nyeste kommentarer